I-Witness: Gapos

Mga taong ginapos dahil sa pagkawala sa sarili.No comments: