Mga Batang Baby Maker

Edad kinse [15] o Katorse [14] pinasok ang gawain or trabahong pagpapabuntis kapalit ng pera Or Baby Maker dahil sa kahirapan ng buhay.

No comments: